Download free – Tải về miễn phí: Mosaic Photo Gallery | Logo Reveal – Videohive 31061347

Thông tin chi tiết:

  • Duration 14 seconds
  • 76 placeholders (use photos or videos)
  • No Plugins
  •  Resolution : 1920×1080
  • Tương thích: After Effects CC, CS6, CS5.5
  • Xem thêm tại đây: https://videohive.net/item/mosaic-photo-gallery-logo-reveal/31061347
Size: 477 Mb
Download: Vinload.Com