Download free – Tải về miễn phí: MotionFX Pro Video Effects Course

Khóa học tuyệt vời về hiệu ứng với After Effects.

Thông tin chi tiết:

  • Xem thêm tại đây: https://www.flatpackfx.com/products/motionfx-pro-after-effects-video-effects-course

Size:  7.49 Gb
Download: Part 1Part 2Part 3