Download free – Tải về miễn phí: MotionVFX: mGlitter – 50 Glamorous 4K Glitter Dust.

Thông tin chi tiết:

  • 50 MP4 files
  • Resolution: 4K (4096×2304)
  • Codec info: H.264

Xem thêm tại đây: MotionVGX

Size: 13.7Gb
Download: Vinload.Com