Download free – Tải về miễn phí: Mzed The Art & Technique of Film Editing

Khóa học biên tập phim dành cho người ở mọi cấp độ

Thông tin chi tiết:

Download Url/Filename – Size: 15.1Gb Options
The Art Technique of Film Editing.Muctau.com.part1.rar  (2.00 GB)
vinload.com/78e
 
The Art Technique of Film Editing.Muctau.com.part2.rar  (2.00 GB)
vinload.com/788
 
The Art Technique of Film Editing.Muctau.com.part3.rar  (2.00 GB)
vinload.com/782
 
The Art Technique of Film Editing.Muctau.com.part4.rar  (2.00 GB)
vinload.com/783
 
The Art Technique of Film Editing.Muctau.com.part5.rar  (2.00 GB)
vinload.com/789
 
The Art Technique of Film Editing.Muctau.com.part6.rar  (2.00 GB)
vinload.com/78a
 
The Art Technique of Film Editing.Muctau.com.part7.rar  (2.00 GB)
vinload.com/78c
 
The Art Technique of Film Editing.Muctau.com.part8.rar  (1.13 GB)
vinload.com/78d