Download free – Tải về miễn phí: Nicole Ashley – Presets (ACR & LR)

Riyazmn – Teal And Orange – Standard Pack (RMN) Luts And Presets

Gói bao gồm:

 1. BROWN AQUA – RMN (PACK) 30 LUTS
 2. TEAL AND ORANGE – CINEMATIC LUTs
 3. MILD TEAL AND ORANGE LUTs
 4. SOFT TEAL ORANGE 5 LUTS
 5. TEAL ORANGE – CLASSIC 27 LUTS
 6. Teal And Orange – Cine A-Z (RMN) 52 Luts
 7. 3D Luts & PRESETS
 8. Lut Loaders (FCPX LUT LOADER 1.5S + LUT Plugin Vegas WinMac)
 9. RMN Films

Thông tin chi tiết:

 • Tương thích: Adobe Lightroom and Camera Raw (ACR)
 • Xem thêm tại đây: https://www.nicoleashley.ca/presets/

Size:  14 Mb
Download: Vinload.Com