Paulina Duczman Photography – Black & White Edit – Scarlett

Download free – Tải về miễn phí: Paulina Duczman Photography – Black & White Edit – Scarlett

Khóa học này sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển ảnh màu đã chỉnh sửa thành ảnh đen trắng.

Thông tin chi tiết:

  • Xem thêm tại đây: https://paulinaduczman.com/workshop/black-white-edit-scarlett/

Size: 199 Mb
Download: Vinload.Com