Download free – Tải về miễn phí: Pavilion Edgy Graphics Pack – RocketStock RS1061.

Thông tin chi tiết:

  • Resolution: 1920×1080
  • Frame Rate: 24fps
  • Tương thích: AE CS5.5 and up
  • No Plugins.

Xem thêm tại đây: Rocketstock

Size: 389Mb
Download: Vinload.Com