Download free – Tải về miễn phí: Phlearn – Cooling Color Grading LUTs

Thêm màu xanh mát, dịu cho ảnh và video của bạn với gói LUT PHLEARN.

Thông tin chi tiết:

  • 4 Sample Images
  • Quick Install Guide
  • 10 Warming Photoshop LUTs
  • Tương thích: Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro…
  • Read more

Size: 393 Mb
Download: Vinload.Com