Download free – Tải về miễn phí: Phlearn Pro Summer Tone LUTs for Photo & Video

LUTs phân loại màu mang màu sắc của mùa hè.

  • Steamer Blues
  • Blossom Peach
  • Santa Fe Poppy
  • Tanager Blues
  • Light Babouche

Thông tin chi tiết:

  • File: .cube
  • Tương thích: Pre, Ae, FCX…
  • Xem thêm tại đây: read more…

 

Size: 5.88 Mb
Download: Vinload.Com