Download free – Tải về miễn phí: Photo Slideshow – Videohive 31235430

Thông tin chi tiết:

  • 4 Duration Version
  • 06:39 max. duration
  • 40 scenes ready to use
  • 680 photo placeholders
  • No Plugins
  •  Resolution: 1920×1080
  • Tương thích: After Effects CC2015
  • Xem thêm tại đây: https://videohive.net/item/photo-slideshow/31235430

Size: 30 Mb
Download: Vinload.Com