Download free – Tải về miễn phí: Portrait Shooting Tutorial – LiquidVerve

Khóa học này là một khóa học kéo dài 3 giờ về cách chụp ảnh chân dung sáng tạo chuyên nghiệp. (Khóa học trị giá $97.)

Thông tin chi tiết:

Size: 3.57 Gb
Download: Part 1Part 2Part 3