Home Premium Tutorials

Premium Tutorials

Udemy – Cinematic Lighting 2020

Download free - Tải về miễn phí: Udemy - Cinematic Lighting 2020 Nghệ thuật sử dụng ánh sáng của những nahf làm phim. Thông tin chi...

The Composition Bible for Photography

Download free - Tải về miễn phí: The Composition Bible for Photography Master the art and science of composition. Thông tin chi tiết: Tương thích: n/a ...

Skillshare – Fire Queen – Advanced Photoshop Manipulation

Download free - Tải về miễn phí: Skillshare - Fire Queen - Advanced Photoshop Manipulation Khóa học Photoshop nâng cao. Thông tin chi tiết: 7 Lessons...

Andrew Kearns – Mastering Lightroom & Photoshop Fundamentals Workshop

Download free - Tải về miễn phí: Andrew Kearns - Mastering Lightroom & Photoshop Fundamentals Workshop Master the tools in Lightroom and Photoshop to work...

A Guide to Instagram Photography – Skillshare

Download free - Tải về miễn phí: A Guide to Instagram Photography - Skillshare Khóa học tìm hiểu và tận dụng hết khả năng của...

Skillshare – DSLR and Mirrorless: The Fundamentals of Photography

Download free - Tải về miễn phí: Skillshare - DSLR and Mirrorless: The Fundamentals of Photography Khóa học tìm hiểu và tận dụng hết khả...

iPhone Photography: How to Shoot & Edit Conceptual Photos on Your Phone – Skillshare

Download free - Tải về miễn phí: iPhone Photography: How to Shoot & Edit Conceptual Photos on Your Phone - Skillshare Khóa học cách chụp...

The Basics: Shoot & Edit a Music Video – Skillshare

Download free - Tải về miễn phí: The Basics: Shoot & Edit a Music Video - Skillshare Khóa học quay và chỉnh sửa video nhạc. Thông...

ATLANTIS VIDEOTUTORIAL – Rebeca Saray

Download free - Tải về miễn phí: ATLANTIS VIDEOTUTORIAL - Rebeca Saray Khóa học chỉnh sửa từ khi bắt đầu đến hoàn thiện. Thông tin chi...

NEW POST