Lynda

Lynda – Learning Aerial Photography with Drones

Download free - Tải về miễn phí: Lynda - Learning Aerial Photography with Drones Khóa học về chụp ảnh sản phẩm tại nhà. Thông tin chi...

Video Editing Fundamentals by Ashley Kennedy

Download free - Tải về miễn phí: Video Editing Fundamentals by Ashley Kennedy Cùng tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản chỉnh sửa video...

Creating a Short Film: 11 Color Grading – Lynda

Download free - Tải về miễn phí: Creating a Short Film: 11 Color Grading - Lynda Khóa học làm chủ và phân loại màu sắc. Thông...

The Practicing Photographer – lynda

Download free - Tải về miễn phí: The Practicing Photographer - lynda Trong khóa học này, nhiếp ảnh gia Ben Long chia sẻ và truyền...

LYNDA – Prototyping Microinteractions with After Effects

Download free - Tải về miễn phí: LYNDA - Prototyping Microinteractions with After Effects After Effects is more than a video effects application. For UX...

After Effects Weekly by Eran Stern

Download free - Tải về miễn phí: After Effects Weekly by Eran Stern Learn how to reset tools, control animations, create effects, control layers, fix...

Lynda – Advanced Photography: Flash

Download free - Tải về miễn phí: Lynda - Advanced Photography: Flash Khóa học sử dụng Flash chuyên nghiệp Thông tin chi tiết: Tương thích: n/a ...

Lynda – Learning to Use Mirrorless Cameras (2020)

Download free - Tải về miễn phí: Lynda - Learning to Use Mirrorless Cameras (2020) Khóa học cách sử dụng máy ảnh Mirrorless Thông tin chi...

Lynda – Creating Panoramas with Lightroom

Download free - Tải về miễn phí: Lynda - Creating Panoramas with Lightroom - Tạo ảnh toàn cảnh với Lr. Khóa học hướng dẫn...

NEW POST