Udemy

Udemy – Cinematic Lighting 2020

Download free - Tải về miễn phí: Udemy - Cinematic Lighting 2020 Nghệ thuật sử dụng ánh sáng của những nahf làm phim. Thông tin chi...

Udemy – Fundamentals of After Effects 101

Download free - Tải về miễn phí: Udemy - Fundamentals of After Effects 101 Khóa học những điều cơ bản về After Effects. Thông tin chi...

Udemy – Collision Intro Animation in After Effects

Download free - Tải về miễn phí: Udemy - Collision Intro Animation in After Effects In this course you'll learn how to add 3D rocky...

KelbyOne – Fine Art Color Photography Master Class

Download free - Tải về miễn phí: KelbyOne - Fine Art Color Photography Master Class Khóa học nâng cao Fine Art Color Photography Master Class Thông...

How to Edit Portrait Photography in Photoshop & Lightroom

Download free - Tải về miễn phí: How to Edit Portrait Photography in Photoshop & Lightroom Khóa học từng bước chỉnh sửa ảnh chân dung. Thông...

Udemy – Master Color in Photoshop CC

Download free - Tải về miễn phí: Udemy - Master Color in Photoshop CC Khóa học làm chủ màu sắc trong Photoshop. Thông tin chi tiết: ...

Udemy – After Effects CC The Complete Motion Graphics Masterclass

Download free - Tải về miễn phí: Udemy - After Effects CC The Complete Motion Graphics Masterclass Khóa học đồ họa chuyển động hoàn chỉnh. Thông...

Udemy – Photo Colorization – Colorize Old Photos Using a Free Tool

Download free - Tải về miễn phí: Udemy - Photo Colorization - Colorize Old Photos Using a Free Tool Tìm hiểu cách thêm màu sắc...

Udemy – Complete Photoshop CC Tips And Tricks From Beginners To Pro

Download free - Tải về miễn phí: Wedding Portraits - Profoto Academy Toàn bộ các mẹo và thủ thuật của Photoshop từ cơ bản đến...

NEW POST