Download free – Tải về miễn phí: Presetrain – Heathen Eerie Presets

10 presets for Adobe Lightroom

10 presets for Adobe Photoshop (via Adobe Camera Raw module)

Thông tin chi tiết:

  • 30 presets for Adobe Photoshop with Adobe Camera Raw
  • 30 presets for Adobe Lightroom CC/Classic for Desktop
  • 30 presets for Lightroom CC Mobile (DNG)
  • Tương thích: Lightroom 4 – CC (.lrtemplate), Lightroom CC 2018-2019 and higher (.xmp), Lightroom Mobile* (.dng), Photoshop CS6 and higher with Camera Raw 8 and higher (.xmp)
  • Xem thêm tại đây: https://www.presetrain.com/heathen

Size: 2.63 Mb
Download: Vinload.Com
Previous articleWinter Story Presets
Next articlePresetrain – Folksy Lightroom Presets
Mực Tàu
-->Tất cả nội dung được tải lên MucTau.COM. Tải xuống MIỄN PHÍ chắc chắn đáp ứng nhu cầu cá nhân, tuy nhiên, sự hỗ trợ của bạn (là thành viên cao cấp) vô cùng hữu ích để chúng tôi duy trì và cung cấp các dịch vụ tốt hơn. -->Mail: [email protected] or Fb: facebook.com/muctau.gfx -->All assets are uploaded into MucTau.COM only. FREE Download definitely meets personal demand, however, your supports (being premium membership) are extremely helpful to us maintaining and providing better services.