Download free – Tải về miễn phí: ProfessionalSongs 6000+ Cinematic SFX Ultimate Bundle Pack WAV

Bộ sưu tập âm thanh biên tâp video chất lượng cao.

Thông tin chi tiết:

  • 6000+ Sound Effect in HIGH quality
  • Many different Type of Sound
  • WAV Format
  • Xem thêm tại đây: https://professionalsongs.com/products/6000-cinematic-sfx-ultimate-bundle-pack
Size: 14.1 Gb
Download: Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5