Download free – Tải về miễn phí: ProLUT : Cinematic Colour Grading Presets

Gói ProLUT chứa các cài đặt trước phân loại màu chất lượng cao dựa trên giao diện phim từ một số bộ phim nổi tiếng nhất thế giới.

Thông tin chi tiết:

  • .3dl
  • .cube
  • .filmlight.lut
  • .look
  • .look.dpx
  • .look.jpg
  • .luther.lut
  • Tương thích: Pre, Ae, FCX…
  • Xem thêm tại đây: readmore…

Size: 20.93 Mb
Download: https://vinload.com/