Download free – Tải về miễn phí: Retouch Pro – Retouch Panel

Bảng điều khiển chỉnh cao cấp. Bạn có thể chỉnh sửa da, tóc, môi, quần áo, nhận dạng cơ thể, các lớp phủ (tuyết, mưa, bụi…)….

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Adobe Photoshop CC versions from 2014 to 2021 
  • 6 Languages available : English, Spanish, French, German, Italian , Russian
  • Xem thêm tại đây: https://retouchpropanel.com/products/retouch-pro-retouch-panel

Size:  19.36 Mb
Download: Vinload.Com