Download free – Tải về miễn phí: Ripple Training – Sound Editing in Final Cut Pro X

Khóa học chỉnh sửa âm thanh trong FCX.

Thông tin chi tiết:

Size: 1.59 Gb
Download: https://vinload.com/