Download free – Tải về miễn phí: Santa Claus Dancing 4K – Videohive 29758725

Tổng hợp các footage người tuyết.

  1. Videohive Santa Claus Dancing 4K 29758725
  2. Videohive Santa Claus Dancing HD 29758726
  3. Videohive Santa Claus Dancing HD 29758727
  4. Videohive Santa Claus Dancing 4K 29758728

Thông tin chi tiết:

  • Alpha Channel : Yes | Looped Video : Yes | Frame Rate : 30 | Resolution : 3840×2160 | Video Encoding : ProRes
  • Xem thêm tại đây:https://videohive.net//item/santa-claus-dancing-hd/29758726

Size: 904 Mb

Download Url/Filename Options
videohive-santa-claus-dancing-4k-29758725.rar  (380.22 MB)
vinload.com/cN9
 
videohive-santa-claus-dancing-4k-29758728.rar  (297.54 MB)
vinload.com/cN6
 
videohive-santa-claus-dancing-hd-29758726.rar  (100.10 MB)
vinload.com/cN7
 
videohive-santa-claus-dancing-hd-29758727.rar  (126.41 MB)
vinload.com/cN8