Download free – Tải về miễn phí: Signature Edits – Vintage Film Lightroom Preset Collection

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: ACR, LR CC, LR Mobile, LR CC Classic, Lightroom 7.3+
  • Xem thêm tại đây: https://shop.signatureedits.com/film-looks-collection

Size:  12 Mb
Download: Vinload.Com