Download free – Tải về miễn phí: Skillsare – Create Contemporary Art with Photoshop

Khóa học cách làm nghệ thuật đương đại trong Photoshop.

Thông tin chi tiết:

  • 15 Lessons (44m)
  • Tương thích: n/a
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 615 Mb
Link – Download: Vinload.Com