Download free – Tải về miễn phí: Skillshare – The Ultimate Color Grading Crash Course in DaVinci Resolve 16

Khóa học phân loại màu sắc trong Davinci Resolve 16

Thông tin chi tiết:

  • 13 Lessons (1h 11m)
  • Tương thích: n/a
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 758 Mb
Download: Vinload.Com