Download free – Tải về miễn phí: Soft Wedding LUTs for Photo & Video – PHLEARN

5 LUT
  • Crisp Lily
  • Snowdrop
  • Muted Lotus
  • Soft Peony
  • Sweet Ivory

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: PS, LR, PR, AE…
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 5.34 Mb
Link – Download: Vinload.Com