Home Sound

Sound

BOOM Library: NEON – SCI-FI ELEMENTS

Download free - Tải về miễn phí: BOOM Library: NEON – SCI-FI ELEMENTS. https://youtu.be/jARA-5MduV4 Pack hiệu ứng âm thanh: BLASTS, BRAAMS, HITS, MOVEMENTS, PARTICLES, WHOOSHES, TEXTURES,...

SINGULARITY – Cinematic Sound Effects Library

Download free - Tải về miễn phí: SINGULARITY - Cinematic Sound Effects Library. https://youtu.be/t2mYNBmbFx4 The must-have sound effects library for filmmakers. SINGULARITY includes 400 original sounds...

JustKay Artlist Collection

Download free - Tải về miễn phí: JustKay Artlist Collection 99 track Artlist Xem thêm tại đây: https://artlist.io/collection/10545/justkay Size: 99Mb Download: Vinload.Com

Boom Library: Cinematic Hits DS

Download free - Tải về miễn phí: Boom Library: Cinematic Hits DS. https://youtu.be/QVa7OMRd74Q Thông tin chi tiết: Files: 109 Format: WAV - 24bit - 96kHz / Windows +...

Boom Library: Guns Construction Kit -Bộ âm thanh súng đạn.

Download free - Tải về miễn phí: Boom Library: Guns Construction Kit -Bộ âm thanh súng đạn. Âm thanh các loại súng: GUN SOUNDS, SHOTS,...

Lens Distortions: Idyllic

Download free - Tải về miễn phí: Lens Distortions: Idyllic. https://player.vimeo.com/video/272625597?dnt=1&app_id=122963 Melodic Underscore Library Thông tin chi tiết: 20 Original Melodies 5 Useful Variations: 01 Full Mix, 02 Air,...

Fighting SFX – triunedigital. Âm thanh đánh đấm.

Download free - Tải về miễn phí: Fighting SFX - triunedigital. Âm thanh đánh đấm. https://player.vimeo.com/video/105274255 Triune Sound: Fighting SFX Bundle: bao gồm 600 hiệu ứng...

Anticipation SFX – lensdistortions

Download free - Tải về miễn phí: Anticipation SFX - lensdistortions. https://player.vimeo.com/video/238474118?dnt=1&app_id=122963 Cinematic Sound Effects Library Thông tin chi tiết: lensdistortions 80 Original Sound Effects 320 Variations 5 Distinct Categories:...

AudioJungle – Update T03/2020

Download FREE – Tải về miễn phí: AudioJungle – Track audiojungle update đến T03/2020 – bộ âm thanh sẽ được cập nhật liên tục... Bộ...

NEW POST