The Essential Lighting Techniques

Download free – Tải về miễn phí: The Essential Lighting Techniques

Khóa học hướng dẫn bạn về cách xứ lý ánh sáng để có một buổi chụp ảnh thành công.

Thông tin chi tiết:

  • Xem thêm tại đây: https://www.udemy.com/course/the-essential-lighting-techniques/

Size: 2.5 Gb
Download: Vinload.Com