Download free – Tải về miễn phí: The Hollywood Edge Sound Effects Library – Explosions & More for Sound Designers

Bộ sưu tập âm thanh vụ nổi.

Thông tin chi tiết:

  • Format : Digital [FLAC]
  • Tương thích: Ae, Pre, FCX….
  • Read more

Size: 186 Mb
Download: Vinload.Com