Download free – Tải về miễn phí: The Preset Bundle 2.0 (May 2020 Updated)

Trọn bộ LUTs + Preset từ thepresetbundle.

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Lightroom Classic, Lightroom CC, Ae, Pre…
  • Xem thêm tại đây: https://www.thepresetbundle.com/

Size:  3.03 Gb
Download: Vinload.Com