Download free – Tải về miễn phí: Tribe LUT – YCIMAGING

LUT này có giao diện điện ảnh sâu sắc, giúp nâng cao tông màu ấm và điều chỉnh tất cả các màu khác theo tông màu da sáng.

Thông tin chi tiết:

  • LUT Pack 1
  • LUT Pack 2
  • LUT Pack 3
  • Tribe LUT
  • Tribe LUT File
  • Tribe LUT for Sony SLog2
  • Tribe LUT for Standard Picture Profiles
  • Tương thích: Pre, Ae, FCX…
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 18.2 Mb
Download: Vinload.Com