Download free – Tải về miễn phí: Preset Series_01 — Vince DeSantiago

Series_01 includes 14 Lightroom Presets:

  • 3 Black & White Presets
  • 3 Moody Presets
  • 3 Night Presets
  • 5 Clean Presets

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Lr
  • Xem thêm tại đây: http://www.vincedesantiago.com/shop/presetseries01

Size:  17 Mb
Download: Vinload.Com