Download free – Tải về miễn phí: Vellichor Film & Wedding LUT pack Vol. II

Gói này chứa 12 LUT độc đáo hoàn hảo cho phim ngắn, đám cưới hoặc tác phẩm thương mại của bạn, từ mờ nhạt đến tương phản cao.

Thông tin chi tiết:

  • .cube files
  • Tương thích: Pre, Ae, FCX…
  • Xem thêm tại đây: readmore…

Size: 57.4 Mb
Download: https://vinload.com/