Download free – Tải về miễn phí: Vicky Baumann – Lake and Forest Presets Vol. V

  • 7 lightroom presets (5 colour & 2 b/w)
  • 4 custom brushes
  • 2 modifiers (add/reduce grain)
  • 1 installation manual   

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Lr
  • Xem thêm tại đây: https://shop.vicky-baumann.de/en/produkt/lake-and-forest-lightroom-presets-vol-5/

Size:  50 Mb
Download: Vinload.Com