Download free – Tải về miễn phí: Vietnam Pro Lightroom Presets – Creativemarket 5361852 – Mobile & Desktop

13 preset màu chỉnh sửa ảnh.

Thông tin chi tiết:

  • 13 .LR Template Files
  • 1 CameraRaw Photoshop Action File
  • 13 DNG Files
  • 13 CameraRAW Xmp Files
  • 4 Readme Files
  • No Plugins Required
  • Tương thích: Lightroom 4, 5, 6 and 7(CC), Adobe Photoshop Action, Adobe Lightroom Mobile
  • Xem thêm tại đây: read more…

Size: 55.77 Mb
Download: Vinload.Com